16 wrzesień 1921 r.

Urodził się w Jarocinie Jerzy Danielewicz, profesor nauk humanistycznych, historyk o specjalności historia Polski oraz historia powszechna XIX-XX wieku, organizator i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Jerzy Danielewicz
Tytuł: Jerzy Danielewicz
Źródło: www.cmentarz.bydgoszcz.pl
Udostępnij to wydarzenie