16 wrzesień 2006 r.

Miała miejsce uroczystość nadania imienia „Bohaterów Westerplatte” placowi przy Kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.

Udostępnij to wydarzenie