19 wrzesień 1805 r.

Ukazał się ostatni numer pierwszego kaliskiego pisma periodycznego „Kronika Miasta Kalisz”

Udostępnij to wydarzenie