22 wrzesień 1234 r.

Książę wielkopolski Władysław Odonic Plwacz zrzekł się ziemi kaliskiej, ziemi rudzkiej, Śremu i Santoka na rzecz księcia wrocławskiego Henryka Brodatego.

Udostępnij to wydarzenie