22 wrzesień 1922 r.

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer tygodnika żydowskiego pt. „Kaliszer Blatt” pod redakcją Hermana Solnika.

Udostępnij to wydarzenie