22 wrzesień 1986 r.

Powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury w Choczu

Udostępnij to wydarzenie