24 wrzesień 1967 r.

Utworzono w Kaliszu ośrodek badawczy pod nazwą Studium Józefologiczne

Logo Studium Józefologiczne
Tytuł: Logo Studium Józefologiczne
Udostępnij to wydarzenie