09 październik 1261 r.

Książę wielkopolski Bolesław Pobożny upoważnił Lambrechta, sołtysa wsi Zduny, do lokowania miasta na prawie niemieckim.

Udostępnij to wydarzenie