09 październik 1334 r.

Król Kazimierz Wielki potwierdził Statut kaliski wydany przez Bolesława Pobożnego w roku 1264.

Udostępnij to wydarzenie