09 październik 1996 r.

Ukazał się w Kaliszu ostatni numer tygodnika „Kurier Sportowy Kaliskiego”

Udostępnij to wydarzenie