11 październik 1560 r.

Król Zygmunt August zrzekł się na rzecz miasta Kalisza praw do młyna w Starym Mieście i nadał tenże młyn miastu

Udostępnij to wydarzenie