11 październik 1936 r.

Urodził się w Myjomicach koło Kępna Edward Polanowski, historyk literatury, krytyk literacki i teatralny, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Edward Polanowski - Anna Szczurek
Tytuł: Edward Polanowski - Anna Szczurek
Źródło: www.mbp.kalisz.pl
Udostępnij to wydarzenie