11 październik 1936 r.

Urodził się w Myjomicach koło Kępna Edward Polanowski, historyk literatury, krytyk literacki i teatralny, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Edward Polanowski
Tytuł: Edward Polanowski
Źródło: www.info.kalisz.pl
Udostępnij to wydarzenie