14 październik 1265 r.

Książę Bolesław Pobożny wystawił w Kaliszu dokument, którym nadał w użytkowanie cystersom z opactwa w Lądzie, cześć rzeki Warty w okolicach wsi Sławsk

Udostępnij to wydarzenie