14 październik 1876 r.

Car Aleksander II wydał zgodę na utworzenie w Kaliszu Towarzystwa Lekarzy Guberni Kaliskiej.

Udostępnij to wydarzenie