18 październik 1980 r.

Powołując do życia Miejski Międzyzakładowy Komitet Założycielski utworzono w Kępnie struktury NSZZ „Solidarność”

Udostępnij to wydarzenie