24 październik 1922 r.

Oddano do użytku w Piwonicach, pierwszy, drewniany budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Udostępnij to wydarzenie