08 listopad 1920 r.

Powołano w Kaliszu Związek Przemysłowców Kaliskich

Udostępnij to wydarzenie