20 listopad 1938 r.

Rozwiązaniu uległ w Kaliszu, powstały z inicjatywy Franciszka Lisa, Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Budowlanego Związku Związków Zawodowych (ZZRPB ZZZ)

Udostępnij to wydarzenie