02 grudzień 1661 r.

Odbyła się ponowna lokacja miasta Kępna na prawie magdeburskim, oraz powstała w Kępnie parafia ewangelicka

Udostępnij to wydarzenie