02 grudzień 1897 r.

Urodził się w Jankowie Antoni Marzyński, powstaniec wielkopolski, starszy wachmistrz i dowódca plutonu zwiadu konnego przy 56. Pułku Piechoty w Krotoszynie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej

Antoni Marzyński
Autor: Mariusz83 - Mariusz Marzyński, Starszy wachmistrz Antoni Marzyński (1897-1963), [w] Krotoszyn i okolice opracowania i materiały źródłowe pod red. J. Zdunka, t.II, Krotoszyn 2006 / CC BY 3.
Tytuł: Antoni Marzyński
Źródło: commons.wikimedia.org
Udostępnij to wydarzenie