03 grudzień 1830 r.

Sformowano w Kaliszu podczas powstania listopadowego oddziały wojskowe pod dowództwem ppłk Bartłomieja Lanckorońskiego i Józefa Gabriela Biernackiego.

Udostępnij to wydarzenie