04 grudzień 1824 r.

Zawarta została przed kaliskim notariuszem Franciszkiem Bajerem umowa między gen. Józefem Zajączkiem a Adolfem Fiedlerem, na budowę w Opatówku fabryki sukna

Fabryka sukna w Opatówku
Autor: Tomasz Skórzewski
Tytuł: Fabryka sukna w Opatówku
Źródło: wkaliszu.pl
Udostępnij to wydarzenie