04 grudzień 1857 r.

Odbyła się pierwsza próba chóru Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego

Udostępnij to wydarzenie