04 grudzień 1945 r.

Wyświęcono w Ostrowie Wielkopolskim były zbór ewangelicki pw. Trójcy Świętej do celów liturgii rzymsko-katolickiej i nadano tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Kościół ewangelicki w Ostrowie Wielkopolskim
Autor: Piotr Pisarek
Tytuł: Kościół ewangelicki w Ostrowie Wielkopolskim
Źródło: wkaliszu.pl
Udostępnij to wydarzenie