24 wrzesień 1858 r.

Zmarł w Kaliszu Aleksander Siergiejewicz Golicyn, książę pochodzący z rodu wywodzącego się w prostej linii od jednego z potomków wielkiego księcia litewskiego Giedymina, naczelnik wojenny okręgu kaliskiego, generał-major armii rosyjskiej, uczestnik wojen napoleońskich i tłumienia powstania węgierskiego w 1849 roku, kawaler rosyjskich orderów św. Anny, św. Stanisława, św. Jerzego i św. Włodzimierza, pruskich Pour le Mérite i Orła Czerwonego oraz szwedzkiego Orderu Miecza

Grób Aleksandra Siergiejewicza Golicyna na cmentarzu prawosławnym w Kaliszu
Autor: Tomasz Skórzewski
Tytuł: Grób Aleksandra Siergiejewicza Golicyna na cmentarzu prawosławnym w Kaliszu
Źródło: wkaliszu.pl
Aleksander Siergiejewicz Golicyn
Tytuł: Aleksander Siergiejewicz Golicyn
Źródło: commons.wikimedia.org
Grób Golicyna - rysunek autorstwa W. Kościelniaka zamieszczony w Ziemi Kaliskiej
Tytuł: Grób Golicyna - rysunek autorstwa W. Kościelniaka zamieszczony w Ziemi Kaliskiej
Źródło: Ze zbiorów Macieja Błachowicza
Udostępnij to wydarzenie