01 sierpień 2015 r.

Zmarła w Kaliszu Jadwiga Młynek, polska stulatka, w chwili śmierci najstarsza Polka licząca sobie 109 lat 304 dni

Jadwiga Młynek
Autor: Anna Błaszczyk
Tytuł: Jadwiga Młynek
Źródło: www.um.kalisz.pl
Udostępnij to wydarzenie