15 kwiecień 1954 r.

Urodziła się w Jarocinie Anna Styszyńska, geograf, doktor habilitowany nauk o Ziemi, profesor Akademii Morskiej w Gdyni i Politechniki Gdańskiej

Anna Styszyńska
Tytuł: Anna Styszyńska
Źródło: www.epismo-aez.pl
Udostępnij to wydarzenie