14 wrzesień 1881 r.

Urodził się w Koźminku Aron Baum, uczestnik nieudanego, drugiego zamachu na dowódcę kaliskiego 15 Aleksandryjskiego Pułku Dragonów, hrabiego Fiodora Arturowicza Kellera przeprowadzonego 21 maja 1906roku, wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie skazany na 15 lat katorgi

Udostępnij to wydarzenie