28 listopad 1890 r.

Urodził się w Stawiszynie Stefan Botner, członek partii bolszewickiej, wyższy oficer Armii Czerwonej, redaktor czasopisma „Wojennaja Mysl”, ofiara czystek stalinowskich, rozstrzelany w Moskwie w 1937

Udostępnij to wydarzenie