13 styczeń 1945 r.

Zmarł w Ostrowie Wielkopolskim Peter Harald Poelchau, wiceprezydent Łotewskiego Konsystorza Ewangelickiego, biskup niemieckich gmin ewangelicko-luterańskich na Łotwie, pochowany na cmentarzu ewangelickim w Ostrowie Wielkopolskim

Peter Harald Poelchau
Tytuł: Peter Harald Poelchau
Źródło: www.geni.com
Udostępnij to wydarzenie