15 wrzesień 1980 r.

Powołując do życia Międzyzakładowy Komitet Założycielski utworzono w Jarocinie struktury NSZZ „Solidarność”

Udostępnij to wydarzenie