08 luty 1950 r.

Zmarł w Bożacinie koło Krotoszyna Stanisław Banaszek, rolnik, działacz ruchu ludowego, podczas I wojny światowej żołnierz armii pruskiej, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, współorganizator strajku chłopskiego z 1937 roku w ówczesnym województwie poznańskim, podczas II wojny światowej żołnierz Batalionów Chłopskich, komendant Obwodu BCh Krotoszyn

Stanisław Banaszek
Tytuł: Stanisław Banaszek
Źródło: Słownik Biograficzny Działaczy Ruchu Ludowego
Udostępnij to wydarzenie