15 maj 1903 r.

Urodził się we wsi Kliny koło Kępna Antoni Hys ps. „Czarny”, podoficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, komen¬dant Placówki Organizacji Jedności Narodowej w Ołoboku, żołnierz AK, organizator nieudanych akcji odbioru alianckich zrzutów dla Obwodu AK Ostrów Wlkp. w okolicach Ołoboku (placówka Żyto) we wrześniu i październiku 1943 r.

Antoni Hys
Tytuł: Antoni Hys
Źródło: www.csw2020.com.pl
Udostępnij to wydarzenie