24 listopad 1895 r.

Urodził się w Kaliszu Aleksander Tomankiewicz ps. „Atom”, absolwent Szkoły Handlowej w Kaliszu (obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki), „zarzewiak”, żołnierz Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, harcmistrz, jeden z twórców kaliskiego skautingu, w latach 1929-1933 komendant Hufca Kaliskiego, uczestnik powstania warszawskiego, zmarł w wyniku odniesionych ran 6 sierpnia 1944 r. w punkcie sanitarnym przy ulicy Lwowskiej 12

Aleksander Tomankiewicz
Tytuł: Aleksander Tomankiewicz
Źródło: www.2lo.kalisz.pl
Udostępnij to wydarzenie