06 marzec 1961 r.

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim Ziemowit Olszanowski, biolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w zakresie taksonomii, ekologii, biologii i zoogeografii mechowców, nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji

Ziemowit Olszanowski
Tytuł: Ziemowit Olszanowski
Źródło: www.ztez.amu.edu.pl
Udostępnij to wydarzenie