15 maj 1931 r.

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer żydowskiego tygodnika „Kaliszer Weker” („Kaliska Pobudka”)

Udostępnij to wydarzenie