1526

Sprzedano w Kaliszu łaźnię miejską łaziebnikowi Stanisławowi.

Rozwiń

1806

Urodził się w Wyganowie koło Kobylina Walerian Rembowski, ziemianin, pruski oficer, uczestnik Powstania Listopadowego, adiutant gen. Umińskiego, brat Jana Nepomucena Rembowskeigo

Rozwiń

1827

Zmarł w Krotoszynie Heinrich von Borck, członek zachodniopomorskiej rodziny szlacheckiej von Borcke, oficer armii pruskiej, landrat powiatu krotoszyńskiego, ojciec pruskiego generała Alexandra von Borck

Rozwiń

1867

Po utworzeniu na nowo guberni kaliskiej zaczęto wydawać „Dziennik Gubernialny Kaliski” będący kontynuacją ukazującego się do roku 1844 „Dziennika Urzędowego Guberni Kaliskiej”

Rozwiń

1881

Urodził się w Kaliszu Gustaw Arnold (II) Fibiger budowniczy fortepianów, honorowy członek Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego

Rozwiń

1920

Podzamcze, lewobrzeżna części Wieruszowa, w wyniku powstania wielkopolskiego powróciło w granice państwa polskiego

Rozwiń

1945

Wojska radzieckie wyzwoliły Rychtal oraz Trzcinicę

Rozwiń

1945

Trzecia Armia Pancerna gen. Pawła Rybałki wyzwoliła Wieruszów spod okupacji niemieckiej

Rozwiń

1945

W Lesie Skarszewskim miała miejsce egzekucja 56 członków antyhitlerowskiego podziemia. Przez hitlerowców rozstrzelani zostali między innymi: Henryk Fulde, Konrad Wünsche, Bruno Lompa, Elwira Fibiger, Alfred Nowacki, Jerzy Drescher, Bolesław Krawiec oraz Tadeusz Pyzik

Rozwiń
Udostępnij ten dzień