1193

Zmarł w Kaliszu Mieszko Młodszy, książę kaliski, syn Mieszka III Starego.

Rozwiń

1465

Król Kazimierz Jagiellończyk wydał w Kaliszu przywilej wyrabiania trunków bez żadnych dodatkowych opłat oraz zezwolił mieszczanom kaliskim na handel mięsem na rynku bez obowiązku płacenia targowego

Rozwiń

1705

Przybył do Kalisza król szwedzki Karol XII ze swoim sztabem.

Rozwiń

1800

Odbyło się w Kaliszu pierwsze przedstawienie trupy warszawskiej pod egidą Wojciecha Bogusławskiego

Rozwiń

1831

Po śmierci o. Marcelego Radomińskiego, jednego z ostatnich braci zakonnych kobylińskiego klasztoru, nastąpiła urzędowa kasata klasztoru franciszkanów w Kobylinie

Rozwiń

1842

Oddano do użytku nowy gmach szpitala Św. Trójcy w Kaliszu.

Rozwiń

1856

Ukazał się w Baranowie pierwszy numer „Przyjaciela Ludu Katolickiego”.

Rozwiń

1863

Oddział powstańców z powodzeniem zaatakował złożoną z kilkunastu ludzi placówkę rosyjską w Choczu

Rozwiń

1877

Urodził się w Grabowie nad Prosną Ludwik Kantecki, działacz społeczny i narodowościowy, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, burmistrz Grabowa nad Prosną

Rozwiń

1883

Urodził się w Czekanowie Stefan Piechocki adwokat, minister sprawiedliwości, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Odrodzenia Polski

Rozwiń

1914

Opuściły Kalisz oddziały rosyjskie, a w ich miejsce w nocy z 2 na 3 sierpnia wkroczyły do miasta wojska pruskie dowodzone przez majora Hermanna Preuskera.

Rozwiń

1914

Ukazał w Kaliszu się ostatni numer dziennika „Kurier Kaliski”.

Rozwiń

1914

Na czele oddziału ułanów, wkroczył do Chełmc w ramach akcji zwiadowczej, nazywany „Czerwonym Baronem” Manfred von Richthofen, późniejszy niemiecki lotnik, największy as myśliwski okresu I wojny światowej

Rozwiń

1918

Odbyła się w Majkowie (obecnie dzielnica Kalisza) uroczystość poświęcenia cmentarza wojskowego oraz znajdującego się na nim pomnika „Pro Patria”

Rozwiń

1928

Urodził się w Kaliszu Mieczysław Voit, aktor teatralny i filmowy.

Rozwiń

1965

Urodził się w Kaliszu Robert Chwiałkowski, kajakarz, medalista mistrzostw świata, wielokrotny mistrz Polski, zawodnik Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Rozwiń
Udostępnij ten dzień