1234

Książę wielkopolski Władysław Odonic Plwacz zrzekł się ziemi kaliskiej, ziemi rudzkiej, Śremu i Santoka na rzecz księcia wrocławskiego Henryka Brodatego.

Rozwiń

1835

Zakończył się w Kaliszu uroczysty zjazd monarchów: cara rosyjskiego Mikołaja I i króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

Rozwiń

1836

Urodził się w Raszkowie Wilhelm Sklarek, niemiecki lekarz żydowskiego pochodzenia, profesor medycyny, założyciel pisma naukowego „Der Naturforscher”

Rozwiń

1897

Urodził się w Fabianowie koło Dobrzycy Stanisław Matuszczak ps. „Młot”, „ Harry”, działacz komunistyczny, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, komisarz polityczny Brygady im. J. Dąbrowskiego, członek francuskiego ruchu oporu, kawaler orderu Virtuti Militari

Rozwiń

1907

Odbyło się w Kaliszu pierwsze, uroczyste posiedzenie Stowarzyszenia Rzemieślników.

Rozwiń

1913

Odbyła się uroczystość poświecenia fresków w cerkwi pod wezwaniem św. Jerzego Zwycięzcy w Chróścinie. Niektóre źródła uznają datę ich poświęcenia za datę poświęcenia całej cerkwi.

Rozwiń

1922

Ukazał się w Kaliszu pierwszy numer tygodnika żydowskiego pt. „Kaliszer Blatt” pod redakcją Hermana Solnika.

Rozwiń

1968

Odsłonięto w Łaszewie głaz-pomnik ku czci ofiar karnego obozu pracy, który znajdował się w latach okupacji w zabudowaniach folwarku.

Rozwiń

1975

W Kaliszu miała miejsce prapremiera filmu „Noce i dnie” opartego na powieści Marii Dąbrowskiej.

Rozwiń

1985

Podczas odbywającego się w kolegiacie kaliskiej Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego dokonano aktu rekoronacji obrazu Świętej Rodziny.

Rozwiń

1986

Powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury w Choczu

Rozwiń

1991

Na rynku w Dobrzycy odsłonięto pomnik ku czci Stanisława Mikołajczyka.

Rozwiń

2019

Przeszedł ulicami Kalisza I Marsz Równości

Rozwiń
Udostępnij ten dzień