1211

Książę Władysław Odonic wystawił akt fundacyjny klasztoru w Ołoboku.

Rozwiń

1703

Urodził się w Iwanowicach Władysław Aleksander Łubieński, duchowny katolicki, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski

Rozwiń

1892

Został ufundowany sztandar dla Koła Śpiewaczego w Koźminie Wielkopolskim

Rozwiń

1902

Miała miejsce oficjalna inauguracja przewozów Jarocińskiej Kolej Dojazdowej łączącej wówczas Witaszyce z Komorzem

Rozwiń

1905

W wyniku ataku tłumu mieszczan na kaliskie więzienie i sforsowaniu przez Kaliszan więziennej bramy, uwolnieni zostali wszyscy osadzeni tu więźniowie polityczni

Rozwiń

1910

Rozpoczęto budowę w Pleszewie gmachu obecnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

Rozwiń

1915

Stanisław Wróblewski i Aleksander Tomankiewicz powołali do życia w Kaliszu 1. Kaliską Drużynę Skautową im. Tadeusza Kościuszki

Rozwiń

1923

Z inicjatywy Stanisława Wojciechowskiego i Sławomira Czerwińskiego Miejskie Gimnazjum Filologiczne w Kaliszu zostało upaństwowione i przyjęło nazwę Państwowe Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Asnyka

Rozwiń

1925

Utworzono w Koźminie Wielkopolskim parafię pw. św. Stanisława BM.

Rozwiń

1925

Ukazał się w Ostrowie Wielkopolskim pierwszy numer gimnazjalnego pisma „Promień”, wydawanego przez uczniów Królewskiego Gimnazjum Katolickiego (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego)

Rozwiń

1927

Odbył się na Stadionie Miejskim w Kaliszu pierwszy międzynarodowy mecz piłki nożnej pomiędzy wspólną reprezentacją miast: Poznania, Ostrowa Wlkp. i Kalisza a najsilniejszą żydowską drużyną Austrii - Hakoah

Rozwiń

1934

Urodził się w Kaliszu Wiesław Kołodziejski, pułkownik Służby Bezpieczeństwa, szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Suwałkach, zastępca komendanta głównego Milicji Obywatelskiej

Rozwiń

1938

Przez stację Kalisz przejechał pociąg ze zwłokami gen. Edmunda Taczanowskiego, przywódcy powstania styczniowego na ziemi kaliskiej.

Rozwiń

1939

Hitlerowskie wojskowe władze okupacyjne przekazały Kalisz administracji cywilnej, wcielając miasto do Rzeszy.

Rozwiń

1950

Urodził się w Kaliszu Krzysztof Walczak, bibliotekoznawca i historyk, wykładowca akademicki, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dyrektor Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu

Rozwiń

1962

Wydany został w Ostrowie Wielkopolskim pierwszy numer miesięcznika „Południowa Wielkopolska”, pisma o charakterze społeczno-kulturalnym

Rozwiń

2008

Zmarł w Zbiersku Walerian Sosiński (William Gray), podoficer Wojska Polskiego, podczas kampanii wrześniowej mechanik 32 Eskadry Rozpoznawczej, na zachodzie strzelec pokładowy 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, kawaler orderu Virtuti Militari

Rozwiń
Udostępnij ten dzień