1939-10-16

Hitlerowcy wywieźli siedemnastu ostatnich krotoszyńskich Żydów do getta w Łodzi.

Rozwiń

1939-11-02

Miały miejsce w Koźminie Wielkopolskim aresztowania mieszkańców pochodzenia żydowskiego, których następnie wywieziono do getta w Łodzi

Rozwiń

1939-11-07

Niemcy poinformowali Radę Starszeństwa Żydów o organizacji w Kaliszu getta żydowskiego

Rozwiń

1940-02-12

Hitlerowcy deportowali ostatnich stawiszyńskich Żydów do getta w Koźminku

Rozwiń

1942-07-04

Hitlerowcy rozpoczęli likwidację kaliskiego getta

Rozwiń

1942-07-06

Hitlerowcy zakończyli likwidację kaliskiego getta

Rozwiń