1467-05-14

Wyrokiem króla Kazimierza Jagiellończyka został ścięty na kaliskim rynku, starosta nakielski Włodko z Danaborza

Rozwiń